Rakor

Boruların güvenli, temiz ve kolay sökülüp takılabilmesini sağlamak için yüksüklü rakorlar geliştirilmiştir. Bu rakorlar f 42 mm çapa (boru) kadar standart olarak üretilirler. Daha büyük ölçüler için alın (flanş) bağlantı kullanılır. Kullanılma basınçlarına göre hafif (SS), orta (L) ve yüksek (S) basınç mertebesinde imal edilirler.

Rakorun boruya bağlanan kısımında borunun uç kısmının oturduğu bir yuva vardır ve yüksük boruya takılarak bu yuvaya oturturur. Somun ilerledikçe içindeki yüksüğü de ileri itecektir. Rakorun konik yüzeyine dayanan ve ilerlemek zorunda olan yüksük konik yüzeyde kayarak boruyu ısırır. Böylece borunun bir parçası haline gelen yüksük borunun rakordan çıkmasını önleyecektir ve sızdırmaz bir bağlantı temin edilmiş olacaktır.

İnce etli boru kullanıldığında yüksük zayıf bir yüzeyle temas ettiği için bağlantı sağlıksız olur. Bunu önlemek için borunun içine dayanma yüksüğü konarak o bölge güçlendirilir Yüksüklü tip boru bağlantılarından istenen sonucun alınabilmesi için montajın uygun bir biçimde yapılması gerekir.

Çabuk Bağlantı Rakoru:

Bazı uygulamalarda bir tek hidrolik güç kaynağı ile birbirinden uzak devrelerin denetlenmesi istenebilir. Bu durumda çabuk bağlanıp, çözülebilen ve çözüldüğünde yağ kaçırmayan rakorlara gereksinim vardır. Bu istekleri karşılayan parçalara çabuk bağlantı rakorları denir. Çabuk bağlantı rakoru iki bölümden oluşur; biri hortuma takılırken diğeri gövdeye takılır. İçinde tek yön valfi olduğu için ayrık dururken yağ kaçırmaz. Ancak birleştirildikleri zaman yağ geçişine izin verir